Gustaf Fröding

Biografi

Gustaf Fröding föddes 22 augusti 1860 på Alsters herrgård utanför Karlstad. Hans mor Emilia Agardh, dotter till biskop C.A. Agardh, skötte hushållet ensam sedan fadern Ferdinand Fröding 1865 insjuknat i "nervösa åkommor", något som låg i släkten. Familjen bosatte sig 1867 i Kristinehamn.

Gustaf tog studentexamen i Karlstad 1880. Året därefter begav han sig till Uppsala för att studera vidare, men samma år dog fadern. Gustaf ärvde 17.000 kronor, vilket i dagens penningvärde motsvarar ungefär en miljon kronor. Pengarna slösade han emellertid bort genom ett vilt liv på krogar och bordeller. Det berättas att han till och med erbjöd vännerna att förse sig med pengar ur en plåtask han hade stående framme. Gustaf Fröding tyckte även mycket om fisk, och då speciellt hälleflundra som var dyrt vid den här tiden. Periodvis kunde han äta hälleflundra upp till fyra gånger i veckan. 1883 var pengarna slut och Gustaf lyckades därefter inte återuppta sina studier utan återvände till värmland där han fick bo hos släktingar.

Vårterminen 1885 återupptog han studier i språk och litteratur, som visserligen inte slutfördes, men som fick honom intresserad av poeterna Shelley, Burns och
Byron. Under 1885 börjande han publicera dikter i Karlstads-Tidningen.

1887 blev han anställd vid Karlstads-Tidningen, men 1889 försämrades hans psykiska hälsa. Tack vare ett nytt arv kunde han tillbringa tid vid en tysk kurort, och där sammanställde han debutsamlingen Gitarr och dragharmonika som utkom i maj 1891. I ytterligare tre år var han anställd vid Karlstads Tidningen men 1894 blev han sinnessjuk, möjligen schizofren. Strax före insjuknandet hade han färdigställt samligen Nya dikter.

De båda samlingarna Räggler och paschaser utkom 1895 och 1897. 1896 kom Stänk och flikar. 1897 kom Nytt och gammalt och 1898 Gralstänk samt
broschyrerna Om lifsmonader och Grillfängerier.

Fröding använde sig ofta av den värmländska dialekten i sina dikter (ex. Dumt fôlk: "Å i åa ä e ö"). Han använde också gärna allitterationer, dvs uttryck som "fina fisken" och "lök på laxen". 1896 åtalades Fröding för dikten En morgondröm som med dåtidens mått mätt ansågs alltför erotisk. Han frikändes dock.

1898 togs Gustaf Fröding in på Uppsala hospital och utskrevs därifrån 1905. Från 1906 och fram till sin död vårdades han i Stockholm med undantag av vissa friska perioder. Han skrev 1908 samlingen Reconvalescentia som utgavs 1913. 1910 utkom Efterskörd. Gustaf Fröding dog i Stockholm 8 febriari 1911. Han ligger begravd på Uppsala gamla kyrkogård.

Det finns ett flertal stipendier och priser som bär Frödings namn. Ett av dessa är Uppsala studentkårs Frödingstipendium, utdelat vart tredje år sedan 1923 efter
omröstning bland medlemmarna i både Uppsala studentkår och landets övriga studentkårer. Ett annat, ett årligt lyrikpris, utdelas av det 1969 bildade Gustaf Fröding-sällskapet.

Diktsamlingar av Gustaf Fröding

Länkar om Gustaf Fröding