Ekologisk elegi

I högstadiet
och efter begravningen
är du nedbrytbar

Tags: