En färgskiftning

Inom Folkpartiet fanns det listiga spioner
som hade dunkla, rent av kriminella intentioner
De trotsade moral, etik och gängse konventioner
för att vinna fördelar i valet

Svetten trängde säkert långsamt fram ur deras porer
när de via internetuppkopplade datorer
metodiskt penetrerade de innersta sektorer
som innehöll det dolda materialet

Leijonborg förnekar med bestämdhet att han vetat
att det i hans led funnits spioner som har letat
De som varit inblandade har han redan petat
De är i politisk mening döda

Vad vet jag – historien kanske rubbar maktbalansen
och ställer till problem för borgerliga alliansen
Folkpartiet, som var tydligt blåa i nyansen
har av skammen nästan blivit röda