En jätteliten elit av bakelit

Tomatplanetens vetebröd
hårdnar under hudens glöd
pest och pina, digerdöd
frodas i en groda

En ostrategisk cesiumstrut
sköt en knäckebrödssalut
"Äntligen får vi komma ut!"
ropade de goda

Besvärliga är de som vet
betongens trånga hemlighet
som yppats av en liten fet
och obehaglig gumma

Men löven lever likadant
på papperskassens vassa kant
och svulstigheten singlar slant
med de som äro dumma