Knoppebarn

Jag tror mig kunna märka
med en viss förtjusning att
den där knoppen slutat värka
den som brast i förrgårnatt
nu får Karin Boye skriva
om en annan liten knopp
eller alla papper riva
kasta pennan och ge opp