Läkare opererade flicka för att ta bort testiklar

En läkare i Umeå bör mista sitt diplom
då efter en förväxling som kan tyckas övermaga,
ett blodprov innehöll en malplacerad kromosom.
Allt detta står att läsa om på DN’s nätupplaga.

Och ingen tog ett blodprov till, att söka konstatera,
om flickan verkligen var av en maskulin modell.
När inget sånt bevis kom fram av att kroppsvisitera
så hämtade man läkaren som hämtade skalpell.

Beslut togs för att för det androgyna sätta stopp,
objektet under kniven, trots feminina data.
I buken hittas äggledare, och inte någon snopp,
en livmoder istället för testiklar och prostata

Det stör mig att de skyldiga förmodligen går fria,
för de blandade ihop en fråga till
Ledningen försökte anmäla sig till Lex Maria
men jag tror de anmälde sig till Lex Bill