Minnet

På den gamla, goda tiden
fanns det byxor utav siden
Det fanns skor utav manchester
och små tomtebloss av ull

Det fanns små och ludna präster
som med otäckt vilda gester
gjorde kuddar utav tegel
i den mörka jordens mull

Det fanns en gammal regel
som stod skriven på en spegel
Jag har glömt de vackra orden
men det var väl nåt om Gud

Om man grävde djupt i jorden
fick man mycket mat på borden
Om man klämde sin aorta
hördes lustiga små ljud

Men nu är allting borta
alla dagar känns så korta
allt som än finns kvar är minnet
tatuerat på min hud