Skapelseberättelsen

Adam blev Eva och Eva en snok
Gud blev till Bibeln och Bibeln en bok
Gud blev ett äpple och äpplet blev stort
och det är det bästa jag någonsin gjort