Sverige 1993

Den som har mest
är den som är bäst
Så är det sagt
av de som har makt